Τάκης Βιδάλης

Τάκης Βιδάλης

Ο Τάκης Κ. Βιδάλης είναι Δικηγόρος Αθηνών, Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Δικηγορικής Εταιρείας Αθηνών. .

Διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών  στο συνταγματικό δίκαιο (1995), έχει επίσης δημοσιεύσει δύο μονογραφίες σε θέματα δικαίου και βιοηθικής και πάνω από 40 μελέτες σε περιοδικά, συλλογικούς και τιμητικούς τόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό στη βιοηθική, το ιατρικό δίκαιο, το δημόσιο δίκαιο, το δίκαιο της πληροφορικής, τη φιλοσοφία του δικαίου, την κοινωνιολογία του δικαίου και το δίκαιο του περιβάλλοντος.

Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε πάνω από 50 διεθνή και εθνικά συνέδρια και σεμινάρια και έχει εργασθεί σε ερευνητικά προγράμματα, στα παραπάνω αντικείμενα.

Από το 2005 διετέλεσε εμπειρογνώμων σε θέματα δικαίου και βιοηθικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP 6, 7, Horizon 2020, ERC), ενώ έχει διατελέσει και εμπειρογνώμων στην UNESCO, συμβάλλοντας στη δημιουργία της παγκόσμιας βάσης δεδομένων για το ιατρικό δίκαιο.

Μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών (για τις μεταμοσχεύσεις, το εθνικό σχέδιο για τη νόσο Alzheimer, την ακούσια νοσηλεία στην ψυχική υγεία, τις επιτροπές δεοντολογίας της έρευνας σε ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα). Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες (ΕΟΦ), του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια - Alzheimer και αν. μέλος του του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. Έχει διδάξει στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΜΣ Βιοηθικής), στην Εθνική Σχολή Δικαστών και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Το 2001 εξελέγη ως επιστημονικός συνεργάτης και νομικός σύμβουλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

Από το 2016 διδάσκει Ιατρική Δεοντολογία και Βιοηθική στο πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ (e-learning) και από το 2017 διδάσκει Βιοηθική και Βιοδίκαιο στο MSc Bioeconomy. Law, Regulation and Management στο International Hellenic University της Θεσσαλονίκης.