Αθηνά Γκούσκου

Η Αθηνά Γκούσκου είναι δικηγόρος Ζακύνθου. Ειδικεύεται στο ιατρικό δίκαιο και στο δίκαιο Δημόσιας Υγείας. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (όπου και διετέλεσε επιστημονική συνεργάτις του τομέα Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής, με αντικείμενο: Έρευνα και διδασκαλία στο Δίκαιο Υγείας και τη Βιοηθική). Έχει εκπονήσει μελέτες για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στο χώρο της Υγείας και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε θέματα ιατρικού δικαίου και βιοηθικής (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής), ενώ έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια εκπαίδευσης επαγγελματιών Υγείας και κοινωνικών φορέων, για θέματα προαγωγής ψυχικής υγείας και ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και σε σεμινάρια βιοηθικής της European Summer Academy on Bioethics (Γερμανία).