Τι γίνεται με τις τράπεζες βλαστοκυττάρων;

2017-09-14 12:54

Μετά το θέμα που προέκυψε από τη διακοπή της λειτουργίας γνωστής τράπεζας ομφαλοπλακουντιακού αίματος στην Αθήνα, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής εξέδωσε Σύσταση, στην οποία τονίζεται η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων από την Πολιτεία για την προστασία των δικαιωμάτων των γονέων, καθώς και την ασφάλεια του βιολογικού υλικού.

Βλ. τη Σύσταση σε  https://www.bioethics.gr/images/pdf/GNOMES/SYSTASH_TRAPEZES_OPA_FINAL_GR.pdf