Πρόσβαση ψυχικά ασθενή στον ιατρικό φάκελο

2017-11-17 12:15

Έχει δικαίωμα ο ψυχικά ασθενής στην πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο; Πώς αντιμετωπίζει το θέμα ο Συνήγορος του Πολίτη.

https://www.synigoros.gr/resources/20170321-eggrafo-stp.pdf

https://www.synigoros.gr/resources/docs/20170321-synopsi.pdf