Προσωπικά δεδομένα των ασθενών

2018-05-17 11:54

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα της ΕΕ μπαίνει σε εφαρμογή από τις 25 Μαίου και αλλάζει σημαντικά το καθεστώς της προστασίας των δεδομένων υγείας. Ο Κανονισμός έχει άμεση ισχύ, ανεξάρτητα από την θέσπιση εθνικής νομοθεσίας, κάτι που σημαίνει ότι κάθε λήπτης υπηρεσιών υγείας μπορεί από τις 25 Μαίου να προβεί σε καταγγελία για τυχόν διαρροή ή άλλη παραβίαση ιατρικών του δεδομένων και να διεκδικήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται από διοικητικές αρχές (π.χ. την Αρχή Προστασίας Δεδομένων) ή από τα δικαστήρια.

Για το νέο καθεστώς, βλ. αναλυτικά το κείμενο του Κανονισμού

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN