Πρόκληση Συνδρόμου Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) λόγω ιατρικής αμέλειας

2016-06-21 12:48

Με την απόφαση 1471/2008 του ΣτΕ (Α' Τμήμα) απορρίφθηκε αίτηση αναίρεσης νοσοκομείου κατά της τελεσίδικης απόφασης που επιδίκαζε αποζημίωση για ψυχική οδύνη σε γονείς και αδερφό για το θάνατο ατόμου από το σύνδρομο  AIDS.  Βάσει των πραγματικών περιστατικών, λόγω πλημμελούς ελέγχου του μεταγγιζόμενου αίματος ανήλικος προσβλήθηκε από τον ιό HIV.  Πρόκειται για στοιχειοθέτηση αστικής ευθύνης (ΕισΝΑΚ 105-106), αφού έχουμε να κάνουμε με Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ- νοσοκομείο) και παράλειψή του που προκάλεσε ζημία (παράλειψη ελέγχου μεταγγιζόμενου αίματος- αμέλεια), στο πλαίσιο άσκησης της δημόσιας εξουσίας του, δίχως να συντρέχει λόγος που να αίρει την παρανομία της πράξης του (π.χ. λόγος δημοσίου συμφέροντος). Ο ισχυρισμός του νοσοκομείου περί αδυναμίας διάγνωσης του ιού λόγω τεχνολογικών ανεπαρκειών την εποχή που πραγματοποιήθηκε η μετάγγιση κρίθηκε αβάσιμος.

Πηγή: https://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/ypiresies/nomologies?_adf.ctrl-state=yiaomxefz_4&_afrLoop=40278851976991897#!

 

Γ. Πανταζής