Οι θεραπείες βλαστοκυττάρων δεν είναι πανάκεια

2019-01-20 03:43

 

Οι ελπίδες που έχουν γεννήσει οι θεραπείες με χρήση βλαστοκυττάρων σε κάποιες περιπτώσεις διαψεύδονται. Το ζήτημα συνδέεται με τον τρόπο προβολής αυτών των θεραπειών, που συχνά δεν διακρίνεται από εγκυρότητα. Ο ρόλος των αρμόδιων αρχών της Πολιτείας, είναι εδώ καίριος, όπως επίσης και η ποιότητα της ενημέρωσης των ασθενών από τους θεράποντες ιατρούς.

Πηγή: ΕΕΒ

https://www.bioethics.gr/index.php/el/anakoinosis/2159-02-11-2018