Κύπρος: δικαιώματα των ασθενών

2017-11-03 14:24

Μια πολύ καλή έκδοση από την Κύπρο, για την άμεση ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών.

https://www.mscyprus.org.cy/files/Patients-Right-Booklet.pdf