ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

2016-03-29 11:31

Στην απόφαση 6970/2005 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επισημαίνεται η δυνατότητα κάμψης του ιατρικού απορρήτου, παρά την έλλειψη προηγούμενης λήψης γραπτής συγκατάθεσης του υποκειμένου και γραπτής άδειας από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά το άρθρο 7§2 περ. α΄ ν. 2472/1997. Δεδομένου ότι η βεβαίωση αποτελούσε το μόνο αποδεικτικό μέσο για την απόδειξη της αθωότητας του κατηγορουμένου, το δικαστήριο έκρινε πως η κοινοποίηση των ιατρικών δεδομένων από τη μεριά του διευθυντή της κλινικής δεν ήταν κατ’ αρχήν άδικη εφαρμόζοντας το άρθρο Π.Κ. 25 (κατάσταση ανάγκης). Η βλάβη από την παραβίαση του ιατρικού απορρήτου ήταν σημαντικώς κατώτερη εν προκειμένω από την βλάβη που θα προκαλούνταν στον εναγόμενο, ο οποίος καταμηνύθηκε ψευδώς για αποπλάνηση ανηλίκου από ψυχοπαθή ενάγουσα. Με αυτό το σκεπτικό στάθμισε το συμφέρον του κατηγορουμένου για απόδειξη της αθωότητάς του ως υπέρτερο του απορρήτου των ιατρικών δεδομένων της  εναγούσης με ιστορικό ψυχασθένειας.

ΠΗΓΗ:

https://www.iatrikodikaio.com/html/categories-nomologia/prostasia_dedomenwn_ugeias/170216_apofasi_6970_2005.html

Γιώργος Πανταζής