Η σημασία των "κανόνων της επιστήμης"

2017-10-19 14:27

Η σημασία των «κανόνων της επιστήμης» (leges artis) στη διάγνωση ιατρικού σφάλματος. «Για να στοιχειοθετηθεί ευθύνη ιατρού για ανθρωποκτονία ασθενούς από αμέλεια θα πρέπει πέραν των άλλων στοιχείων να συντρέχει και παράβαση ενός αντικειμενικού κανόνος ασκήσεως του ιατρικού έργου. Δεν στοιχειοθετείται ευθύνη του διευθυντού της κλινικής και της θεράποντος ιατρού σε περίπτωση εισαγωγής ασθενούς με προκάρδιο άλγος στο νοσοκομείο, ο οποίος χωρίς να έχει εμφανή συμπτώματα βαρύτερης ασθένειας, και αφού του χορηγήθηκε η δέουσα θεραπεία, απεβίωσε αιφνιδίως» (ΣυμβΠλημΘεσ 375/1998)

Πηγή: «Νομοτέλεια», περ. «Υπεράσπιση»