Η εκδήλωση του ΙΑΣΙ για την ψυχοσωματική δυσαρμονία

2016-05-12 12:26

Την Δευτέρα 9 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, οργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από το ΙΑΣΙ εκδήλωση με θέμα «Ψυχοσωματική δυσαρμονία: ανάλυση και αντιμετώπιση». Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του σωματείου Δρ. Δ. Μυρογιάννης. Προλογίζοντας, ο Δ. Μαρκάτος αναφέρθηκε στους σκοπούς και τη δράση του ΙΑΣΙ, ενώ ακολούθησε μια σύντομη παρουσίαση των δικαιωμάτων των ασθενών από τον Τ. Βιδάλη. Σε σύντομη παρέμβασή της, η Δρ. Ν. Βαρβαρέσου, Αν. Καθηγήτρια στο ΤΕΙ Αθήνας, αναφέρθηκε σε ερευνητικά δεδομένα για το θέμα της κεντρικής ομιλίας. Το ενδιαφέρον όσων παρακολούθησαν την εκδήλωση (εκπρόσωποι ενώσεων ασθενών, ιατροί, δικηγόροι, δικαστικοί, αλλά και μη ειδικοί πολίτες), συγκεντρώθηκε στα ζητήματα του ρόλου του θεράποντα ιατρού όσον αφορά τη διαμόρφωση της ψυχολογίας του ασθενούς, επεκτάθηκε όμως και σε ευρύτερα θέματα όπως αυτά της κατάλληλης ενημέρωσης του ασθενούς από τον θεράποντα, του ιατρικού σφάλματος, της σημασίας των ιατρικών πρωτοκόλλων και του φαινομένου της «αμυντικής ιατρικής». Η μεγάλη προσέλευση στην εκδήλωση, η ζωηρή συζήτηση (που οδήγησε στην αναγκαστική παράταση της διάρκειάς της) και, κυρίως, η θερμή ενθάρρυνση προς το ΙΑΣΙ από τους συμμετέχοντες, αποδεικνύουν τη σημασία του σκοπού που θέλουμε να υπηρετήσουμε και προδιαγράφουν μια δυναμική συνέχεια της δραστηριότητάς μας.