Γραφεία δικαιωμάτων ασθενών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

2016-08-01 12:09

Το υπουργείο Υγείας προετοιμάζει τη λειτουργία γραφείων για τα Δικαιώματα των Ασθενών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται να υπογραφεί σύντομα, ενώ ήδη έχουν καταθέσει τις απόψεις τους ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Τις απόψεις της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής στο υπουργείο συζήτησε ο Τ. Βιδάλης, ιδρυτικό μέλος του ΙΑΣΙ, τονίζοντας την ανάγκη α) ειδικής επιμόρφωσης των στελεχών των νοσοκομείων, β) τακτικής "οριζόντιας" επικοινωνίας μεταξύ των γραφείων για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας τους και γ) εμπλοκής των γραφείων στη διαδικασία εγκρίσεων κλινικών μελετών, όπου το καθεστώς των δικαιωμάτων των ασθενών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Τα παραπάνω αποτελούν ταυτόχρονα εγγυήσεις για την εμπέδωση του θεσμού στην καθημερινή πρακτική του ΕΣΥ, ώστε αυτός να μην φθάσει να περιπέσει σε αδράνεια και αναξιοπιστία, όπως συνέβη στο παρελθόν.