Ευθύνη του ιατρού για μετεγχειριτική παρακολούθηση ασθενούς

2016-02-05 14:03

Η παρακολούθηση της μετεγχειρητικής πορείας του ασθενούς είναι απαραίτητη. Ο ιατρός ελέγχεται αν διενήργησε τις ενδεδειγμένες εξετάσεις και προέβη σε αναγκαίες επεμβατικές πράξεις, προκειμένου να αντιμετωπισθούν παρενέργειες σε χειρουργημένο ασθενή, γνωρίζοντας το ιστορικό του και εν όψει της εμπειρίας και της δυνατότητας να προβλέψει δυσμενή συμπτώματα, από περιστατικά ασθενών που υποβλήθηκαν σε ανάλογη χειροουργική επέμβαση (ΕφΠατρών 208/2015).

Πηγή: ΝΟΜΟΣ