Ευθύνη για διάγνωση και αντίστοιχη ενημέρωση γονέων κατά τον προγεννητικό έλεγχο.

2016-02-05 13:53

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (66/2010) απέρριψε αγωγή εκ μέρους των γονέων για αποζημίωση κατά των ιατρών που διενήργησαν τους προγεννητικούς ελέγχους και δεν διέγνωσαν σοβαρή ανωμαλία στην καρδιά του τέκνου, ούτε τους ενημέρωσαν σχετικώς, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα προβούν σε τεχνητή διακοπή της κυήσεως. Η συμπεριφορά των ιατρών δεν συνιστά αδικοπραξία, δεδομένου ότι δεν ενήργησαν με αμέλεια και κατά παράβαση των ιατρικών κανόνων, ενώ ακόμα κι αν θεωρηθεί ότι παρέλειψαν να διαγνώσουν την καρδιοπάθεια και πάλι η παράλειψη δεν θα απέτρεπε το αποτέλεσμα της γέννησης του τέκνου με την πάθηση αυτή. Κρίθηκε ότι, δεν υφίσταται αδικοπραξία ούτε και ως προς το γεγονός παράλειψης ενημέρωσής τους για την πάθηση του τέκνου, εφόσον για την τεχνητή διακοπή της κυήσεως, θα έπρεπε να μεσολαβήσουν τρίτα πρόσωπα και άλλη διαδικασία, την οποία δεν μπορούσαν αντικειμενικά οι ίδιοι να προβλέψουν.

Πηγή: ΝΟΜΟΣ