Επικίνδυνες θεραπείες με βλαστοκύτταρα

2017-09-14 12:45

Πόσο ασφαλείς είναι οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα που προσφέρονται απ' ευθείας στο κοινό μέσω του διαδικτύου; Επιστήμονες εκφράζουν έντονες αμφιβολίες.

Βλ. αναλυτικά, από την ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, σε: https://www.bioethics.gr/index.php/el/anakoinosis/1725-28-08-2017.

 

Πηγή: ΕΕΒ