Εμβολιασμοί και ευθύνη των παιδιάτρων

2015-12-09 10:53

Είναι υποχρεωτικοί οι εμβολιασμοί στα παιδιά; Ποια είναι τα δικαιώματα των γονέων και ποιά η ευθύνη των παιδιάτρων;

Δείτε λεπτομέρειες στη Σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

https://www.bioethics.gr/images/pdf/GNOMES/RECOMMENDATION_Immunization_In_Children_Final_GR.pdf

Πηγή: Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής