Άνοια: Δικαιώματα ασθενών και φροντιστών

2019-01-20 03:45

 

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Υγείας για τη θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων ασθενών και φροντιστών στο χώρο της άνοιας – νόσου Alzheimer ξεκίνησε τις εργασίες της, ακολουθώντας το πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Άνοια που έχει εγκρίνει η Βουλή, ήδη από το 2014. Στόχος είναι η διάκριση της άνοιας από τις άλλες ψυχικές ασθένειες, με την αναγνώριση της αξιοπρέπειας ασθενών που δεν έχουν τη δύναμη να ακουσθούν.