Αναγκαία η σφαιρική εξέταση του ασθενούς από τον θεράποντα – ιατρό

2016-02-05 13:56
 Ο έλεγχος αποκλειστικά με υπερηχογράφημα δεν αρκεί για τη διάγνωση της κατάστασης του γεννητικού συστήματος
καθώς περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές του κόλπου και της μήτρας. Αποτέλεσμα του ελλιπούς αυτού ελέγχου 
ήταν να μη διαγνωστεί έγκαιρα η αιτία του θανάτου της ασθενούς (ΑΠ 472/2014).
Πηγή: ΝΟΜΟΣ