Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

2014-07-17 15:09

Με τον πρόσφατο ν. 4272/2014 επέρχονται ορισμένες σημαντικές αλλαγές στη ρύθμιση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αυτές αφορούν ιδίως:

- τη διεύρυνση του δικαιώματος αποζημίωσης των δοτών γεννητικού υλικού

- τη διευκόλυνση της μεθόδου της παρένθετης μητρότητας, ιδίως για ξένους υπηκόους (δεν απαιτείται μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα)

- την ενίσχυση του ρόλου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

- Τη δραστική μείωση των ποινικών κυρώσεων για το αδίκημα της εμπορίας γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων

Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν άμεσα τα δικαιώματα των μελλοντικών γονέων και δημιουργούν θέματα ως προς την ευθύνη των κέντρων και των ιατρών.