Ιατρική Δεοντολογία - Νέα έκδοση

2013-12-31 09:16

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) το έργο "Ιατρική Δεοντολογία" σε επιμέλεια των Τ. Κ. Βιδάλη - Θ. Κ. Παπαχρίστου. Πρόκειται για έναν αναλυτικό σχολιασμό κατ' άρθρο του ομώνυμου Κώδικα (ν. 3418/2005), με πλήρη νομολογία ελληνικών δικαστηρίων αλλά και του πειθαρχικού συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.