Παρένθετη μητρότητα

2014-07-17 15:04

Μια σημαντική απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ανοίγει τον δρόμο στην πλήρη αναγνώριση παιδιών που γεννήθηκαν με τη μέθοδο της "παρένθετης μητέρας" σε όλη την Ευρώπη. Αναμένεται μεγάλη ζήτηση από ξένους σε ελληνικά κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που έχουν νομιμοποιήσει τη μέθοδο.

Περισσότερα για την απόφαση, σε: .file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/%CE%A4%CE%B1%20%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AC%20%CE%BC%CE%BF%CF%85/Downloads/udgments%20Mennesson%20v.%20France%20and%20Labassee%20v.%20France%20%20legal%20recognition%20for%20children%20born%20following%20s.pdf