Παρένθετη μητρότητα

2014-04-15 00:00

Στη Γαλλία, τα δικαστήρια επιμένουν να μην αναγνωρίζουν τη μέθοδο της παρένθετης μητέρας, στις ληξιαρχικές εγγραφές των παιδιών που γεννήθηκαν έτσι, σε άλλες χώρες.

 

Πηγή: Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής

https://www.bioethics.gr/index.php/el/anakoinosis/593-10-04-2014