Μαιευτική - Γυναικολογία

2014-02-21 10:57

Σε πολλές περιπτώσεις έχουν προκύψει ζητήματα ιατρικού σφάλματος, κατά τη διαδικασία της αναπαραγωγής. Η παρακολούθηση της πορείας της εγκυμοσύνης, οι προγεννητικοί έλεγχοι και η αξιολόγηση της κατάστασης του εμβρύου, όπως και η εξέλιξη του τοκετού (φυσικού ή με καισαρική επέμβαση), αποτελούν τα πεδία στα οποία επιτείνεται η ευθύνη του μαιευτήρα – γυναικολόγου. Απρόβλεπτες επιπλοκές στην υγεία του εμβρύου, απαιτούν κατεπείγουσες ιατρικές πράξεις και, συχνά, πνεύμα πρωτοβουλίας από τον ιατρό. Τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, τα δικαστήρια έχουν ασχοληθεί με υποθέσεις γέννησης παθολογικών νεογνών, λόγω εσφαλμένης εκτίμησης των προγεννητικών εξετάσεων. Στις υποθέσεις αυτές, το σκέλος της αστικής ευθύνης (που αφορά κυρίως την αποζημίωση για τη μελλοντική φροντίδα του παιδιού) είναι ιδιαίτερα κρίσιμο.

 

Νομοθεσία: άρθ. 304 παρ. 4 Π.Κ., άρθ. 12 ν. 2619/1998, άρθ. 8 ν. 2619/1998, άρθ. 12 παρ. 3 ν. 3418/2005

Αποφάσεις δικαστηρίων: ΑΠ 1671/2003, 1266/2004, 264/2006, ΕφΘεσ/νίκης 2384/2005, ΔΠρΗρακλείου 434/2005

Άλλες πηγές: Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, Προγεννητική και Προεμφυτευτική Διάγνωση (Γνώμη – Έκθεση) σε: https://www.bioethics.gr/index.php/el/gnomes/84-progennetiki-proemfuteutiki-diagnosi