Κλινικές δοκιμές: ένα νέο δικαίωμα;

2014-11-17 12:33

Το δικαίωμα ασθενών στην "δοκιμή", πριν ακόμη ολοκληρωθούν όλες οι φάσεις μιας κλινικής δοκιμής, αναγνωρίσθηκε στις ΗΠΑ. Πόσο συμβάλλει κάτι τέτοιο στην ασφάλεια των ασθενών; Βλ. περισσότερα σε  https://ethxblog.blogspot.co.nz/2014/11/placebo-controlled-trials.html.

Πηγή: Bioethics Centre