Καρκίνος: καθυστέρηση στη διάγνωση

2014-06-10 13:44

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, για την ανακούφιση από τον πόνο, έστω χωρίς προοπτική θεραπείας. Μια πρόσφατη ιστορία ασθενούς.στην Ουαλία και της ευθύνης πανεπιστημιακού νοσοκομείου.. 

Βλ. σε javascript:_em.setCkVt('dd39141e1c267cb9db24cc5bdc6152cbd496254ec0-290004975396e0d1'); _em.setCkV('6b4f300da6315b71eaa4b0f78a615396e0d1f21ff0-988912755396e0d1'); _em.hlCallback(2); _em.setCkHl(1); _em.hideStage();