Δικαίωμα στην αναπαραγωγή

2014-06-04 11:49

Η απόκτηση παιδιών μπορεί να περιορισθεί από το κράτος; Είναι το δικαίωμα στην αναπαραγωγή θεμελιώδες ή όχι; Ενδιαφέρουσα απόφαση δικαστηρίου των ΗΠΑ. Περισσότερα: https://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/10983