Αρχείο άρθρων

Χειρουργική: η σημασία της διάγνωσης

2014-11-17 13:04
Από γνωστό νοσοκομείο της Μασσαχουσέττης, ένα περιστατικό θανάτου, που μπορούσε να αποφευχθεί, αν ειδικευμένοι χειρουργοί έδιναν σημασία στην ακριβή διάγνωση του κινδύνου. Περισσότερα...

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

2014-11-17 12:47
Μπορεί μια γυναίκα να "καθυστερήσει" τη μητρότητα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, για χάρη της καριέρας της; Η πρωτοβουλία βιομηχανικών κολοσσών διχάζει ως προς το αν πρόκειται για πραγματική ελευθερία επιλογών ή για έμμεση πίεση στις γυναίκες εργαζόμενες. Στη χώρα μας, ο ιατρός έχει ευθύνη να...

Κλινικές δοκιμές: ένα νέο δικαίωμα;

2014-11-17 12:33
Το δικαίωμα ασθενών στην "δοκιμή", πριν ακόμη ολοκληρωθούν όλες οι φάσεις μιας κλινικής δοκιμής, αναγνωρίσθηκε στις ΗΠΑ. Πόσο συμβάλλει κάτι τέτοιο στην ασφάλεια των ασθενών; Βλ. περισσότερα σε  https://ethxblog.blogspot.co.nz/2014/11/placebo-controlled-trials.html. Πηγή: Bioethics Centre

Πλαστικές επεμβάσεις

2014-10-02 12:00
Η ιδιαίτερη υποχρέωση λεπτομερούς ενημέρωσης του ασθενούς από την πλευρά του ιατρού, σε σχέση με τις κοινές χειρουργικές επεμβάσεις (βλ. και άρθ. 11 παρ. 3 του ν. 3418/2005) «Η παράνομη και αμελής συμπεριφορά του [σ.σ. ιατρού] συνίσταται κατ` αρχήν στο γεγονός ότι προχώρησε στην επέμβαση...

Ποιος αποδεικνύει το ιατρικό σφάλμα;

2014-10-02 11:55
Ο ασθενής είναι και «καταναλωτής». Εφαρμόζεται άρα η σχετική νομοθεσία, που αποδίδει αυξημένη ευθύνη στον ιατρό.   “Την ευθύνη του ιατρού, ως προς ορισμένα (ειδικά) θέματα, καλύπτει και η ρυθμιστική εμβέλεια του άρθρου 8 του ν. 2251/1994 για την "προστασία των καταναλωτών", …Από τις διατάξεις...

Η «ελαφριά αμέλεια» του ιατρού

2014-10-02 11:52
Επανειλημμένα τα δικαστήριά μας τονίζουν ότι ο ιατρός ευθύνεται για κάθε μορφής αμέλεια, αν παραβίασε τους κανόνες της επιστήμης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. «Από τις διατάξεις του άρθρ. 24 του α.ν. 1565/1939 "περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος", που διατηρήθηκε σε...

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

2014-07-17 15:09
Με τον πρόσφατο ν. 4272/2014 επέρχονται ορισμένες σημαντικές αλλαγές στη ρύθμιση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αυτές αφορούν ιδίως: - τη διεύρυνση του δικαιώματος αποζημίωσης των δοτών γεννητικού υλικού - τη διευκόλυνση της μεθόδου της παρένθετης μητρότητας, ιδίως για ξένους υπηκόους (δεν...

Παρένθετη μητρότητα

2014-07-17 15:04
Μια σημαντική απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ανοίγει τον δρόμο στην πλήρη αναγνώριση παιδιών που γεννήθηκαν με τη μέθοδο της "παρένθετης μητέρας" σε όλη την Ευρώπη. Αναμένεται μεγάλη ζήτηση από ξένους σε ελληνικά κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς η Ελλάδα είναι...

Καρκίνος: καθυστέρηση στη διάγνωση

2014-06-10 13:44
Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, για την ανακούφιση από τον πόνο, έστω χωρίς προοπτική θεραπείας. Μια πρόσφατη ιστορία ασθενούς.στην Ουαλία και της ευθύνης πανεπιστημιακού νοσοκομείου..  Βλ. σε javascript:_em.setCkVt('dd39141e1c267cb9db24cc5bdc6152cbd496254ec0-290004975396e0d1');...

Δικαίωμα στην αναπαραγωγή

2014-06-04 11:49
Η απόκτηση παιδιών μπορεί να περιορισθεί από το κράτος; Είναι το δικαίωμα στην αναπαραγωγή θεμελιώδες ή όχι; Ενδιαφέρουσα απόφαση δικαστηρίου των ΗΠΑ. Περισσότερα: https://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/10983 
Προϊόντα: 31 - 40 από 60
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>