Σχετικά με εμάς

Το Ινστιτούτο Αντιμετώπισης Σφαλμάτων Ιατρικής (Ι.Α.Σ.Ι.) έχει τη μορφή σωματείου και ιδρύθηκε στην Αθήνα.

Η ιδέα της δημιουργίας του προέκυψε από το Τμήμα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της "Δικηγορικής Εταιρείας Αθηνών - Δ. Χ. Μαρκάτος και Συνεργάτες" και υιοθετήθηκε σύντομα από νομικούς, ιατρούς, άλλους επιστήμονες, αλλά και ευαισθητοποιημένους πολίτες. Άνθρωποι με ειδικές γνώσεις, συγγραφικό έργο, ακαδημαική και ερευνητική εμπειρία, με συχνή παρουσία σε επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και με συμμετοχή σε νομοπαραγωγική δραστηριότητα στον τομέα της Υγείας, έχουμε συναντηθεί σε αυτή την προσπάθεια. 

Οι ιδρυτές του Ι.Α.Σ.Ι. θεωρούν αναγκαία την ανεξάρτητη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ιατρικής ευθύνης και δικαιωμάτων στην Υγεία, ειδικά σήμερα, που τα δικαστήριά μας αντιμετωπίζουν πιο συστηματικά υποθέσεις ιατρικών σφαλμάτων. Το σωματείο μας έχει ταχθεί σε δύο ιδίως σκοπούς: α) στην ενημέρωση που αφορά τα δικαιώματα των ασθενών και την επιβολή του σεβασμού τους στην πράξη και β) στην έγκαιρη πρόληψη αβάσιμων κατηγοριών εις βάρος ιατρών και άλλων λειτουργών της Υγείας, ώστε να μην γνωρίσουμε στη χώρα μας φαινόμενα "αμυντικής ιατρικής", που φθάνουν τελικά να υπονομεύουν την ίδια τη φροντίδα των ασθενών.